NASZA HISTORIA

POZNAJ NAS

Przedsiębiorstwo KOS istnieje na rynku od 1978 roku. Zbudowane jest na fundamencie etyki pracy, odpowiedzialności oraz wartości chrześcijańskich.  Firma pierwsze kroki stawiała w branży turystycznej w ramach umowy ze spółdzielnią Gromada, jednak troska założyciela firmy Jana Kosa o ciągły rozwój oraz dywersyfikację portfela usług doprowadziła w 1996 roku do rozszerzenia profilu firmy o dział spożywczy i transportowy, a w 2000 roku o dział budowlany. W niedługim czasie dział ten stał się główną osią działalności przedsiębiorstwa.

Sukces w branży budowlanej osiągnęliśmy dzięki wąskiej specjalizacji zawierającej się w robotach ziemnych, drogowych oraz pracach wyburzeniowych. Od początku naszej działalności stawiamy na kreatywność, know-how oraz ciągły rozwój parku maszynowego. Nieoficjalne motto naszego przedsiębiorstwa zawiera się w słowach: pracuj dobrze, rzetelnie i sprawnie.

Pozycję jaką zajmujemy wśród firm budowlanych zawdzięczamy przede wszystkim zespołowi pracowników, którzy z pasją i zaangażowaniem wykorzystują swoje zdolności, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywanych pracach budowlanych. W powierzone nam projekty wkładamy całe serce, wnosimy głowę pełną pomysłów i kreatywnych rozwiązań, wskazując alternatywne metody wykonania zadania.

Zauważając niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym spowodowane działalnością człowieka nasze przedsiębiorstwo podejmuje w ostatnich latach szereg inicjatyw mających na celu ograniczyć uciążliwe oddziaływanie na przyrodę. Sukcesywnie wymieniamy sprzęt na nowoczesne maszyny wyposażone w dodatkowe filtry ograniczające emisję spalin. Angażujemy się w najbliższym otoczeniu w ochronę przyrody. W tym duchu w 2013 roku uruchomiliśmy w naszym regionie stację demontażu pojazdów, która pozwala w bezpieczny sposób utylizować stare samochody oraz pozyskać surowce wtórne do dalszej produkcji. W niedalekiej przyszłości planujemy kolejne działania na rzecz efektywniejszego odzysku energii oraz recyklingu.

WSPÓŁPRACA

NASI KLIENCI

INWESTORZY

GENERALNI WYKONAWCY

Kontakt z nami

Nasz adres

ul. Wczasowa 6

33-300 Nowy Sącz

tel: 18 443 99 14

E-mail: biuro@pph-kos.pl

to top button